Castell de Madrona

 

El Castell de Madrona ens  ha arribat molt transformat i en un estat molt precari. Comparteix l’espai amb l’antiga església de Sant Pere de Madrona, d’estil romànic. i ambdós edificis configuren un espai monumental, assentat dalt de la roca amb un fort desnivell a les vessants. Com era habitual a la baixa edat mitjana, no era habitat pel senyor feudal sinó per un pagès que n’estava al càrrec de l’edifici i de les terres. Des del s. XVII, el mas Castell fou habitat per la família Cucurulls. Per altra banda, la presó del castell es va conservar fins a principis del s. XX.