Creu de Madrona

L’originària creu de Madrona era una creu termal d’orígen gòtic, possiblement datada al s. XV  ubicada al camí ral que connectava el Castell de Madrona i l’antiga església romànica amb la nova església parroquial del s. XVIII. El conjunt de la creu constava d’un fust octogonal amb un capitell també octogonal amb representacions, probablement, dels apòstols ubicats dins d’unes fornícules. Damunt d’aquest capitell hi anava la creu amb representació d’un crucifix al centre i una inscripció a la part superior. Tota l’estructura descansava damunt d’un sòcol esglaonat de pedra amb tres graons, a sobre del qual hi havia una base quadrada de pedra i formada per dos blocs monolítics. Actualment, aquesta base és l’únic que roman en el lloc originari ja que ben entrat el s. XX fou desmuntada, per trobar-se en un estat molt deficient, i guardada fins que ara l’ajuntament està a punt d’iniciar un procés de restauració de la peça.