Embassament de Can Alsina

L’embassament de l’Alsina es va començar a construir l’any 1988 a prop de la casa Alsina, al terme municipal de Riner. La seva construcció es va iniciar a partir d’un petit toll, el toll del Taulís, format per l’aigua de la Font de les Hortetes, la qual avui dia encara alimenta l’embassament. Les aportacions d’aigua superficial, procedents de la rasa de Robins, són molt variables segons l’època de l’any, fet que provoca que el nivell d’aigua de l’embassament també sigui molt variable, presentant un mínim a l’època estival i un màxim a la primavera i a la tardor.

Contacte:
Centre d’Estudis Lacetans
973 48 21 01