Ensabona’t

Taller de sabó natural, oferim tallers, visites i venda dels nostres productes.

Ensabona’t
Plaça major, 15
25751 Claret de Torà
ensabona’t.blogspot.com
miramuntclaret@gmail.com
973296008
Dins del petit nucli de Claret