0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Coop de Sol- Territori de Masies

Totes les dades aportades en el sondeig tenen caràcter confidencial. Al fer l'enquesta s'accepta la introducció de les dades facilitades a la base de dades de Territori de Masies Coop. En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de dades de Caràcter Personal us comuniquem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Territori de Masies, custodiat per Territori de Masies Coop, amb la finalitat de fer difusió i promoció dels diferents actes, cursos i campanyes que es programin.D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades personals incorporades al fitxer enviant un correu electrònic a l’adreça actua@larada.coop, indicant nom i cognom i “Dades personals” a l’assumpte del vostre correu.  

Hi ha 19 preguntes en aquesta enquesta.