L’associació

L’associació Territori de Masies neix el mes de maig de 2014 quan és constituïda per diferents membres del grup de treball.

Els objectius d’aquesta associació són:

– Posar en valor i conservar la identitat de territori del Sud del Solsonès, que comprèn els municipis de La Molsosa, Pinós, Riner, Clariana de Cardener, Llobera, i Pinell de Solsonès, així com territoris veïns sempre i quan guardin una coherència territorial.

– Definir un espai representatiu i organitzatiu de la realitat social del Sud del Solsones i rodalia amb la funció d’avaluar i acordar les activitats que es puguin oferir des de les entitats de Territòri de Masies i cercar-ne el finançament necessari.

– Revaloritzar la identitat rural i potenciar-ne els valors, les pràctiques socials i la gestió col·laborativa del paisatge.

– Difondre el patrimoni del Sud del Solsonès i rodalies i potenciar-ne el seu coneixement i respecte tant entre el veinat com entre els visitants.

– Detectar necessitats i oportunitats compartides per a la promoció i consrvació del territori.

– Coordinar les entitats i les activitats que es duguin a terme i promoure’n la interrelació i la transferència de coneixement.

– Promoure la custòdia del territori.

– Promocionar i oferir eines per a la promoció de la cultura popular i altres tipus d’activitats, potenciant-ne el dinamisme i la qualitat.

– Promocionar activitats turístiques i culturals respectuoses amb l’entorn natural i els valors del territori i la seva gent.

 

El funcionament de Territori de Masies té unes despeses ordinàries que es satisfaran amb el següent sistema de quotes:

 

-Per a persones físiques: 10 euros /any.

-Per a persones jurídiques sense afany de lucre: 30 euros /any.,

– Per a apersones jurídiques o físiques amb finalitat de lucre, tenint en compte els beneficis lucratius que li po9t determinar el bon esdevenir del projecte, la quota és de 50 euros/any.