*RIUVERD. Empresa d’inserció SCCL

RIUVERD és una cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre, l’objecte social de la qual és la integració i la formació sociolaboral de persones en situació d’exclusió social com a trànsit a l’ocupació ordinària, prioritàriament joves en risc d’exclusió social, proporcionant-los un itinerari formatiu personalitzat adaptat a les seves necessitats i circumstàncies personals.
Realitzem diferents activitats econòmiques de producció de béns i serveis: servei de cuina, el conreu de productes hortícoles de qualitat i saludables, la seva distribució i venda, l’elaboració i venda de productes agroalimentaris, el cultiu d’herbes aromàtiques, la realització de tasques de jardineria, i altres serveis com el manteniment i reparacions de la llar, mudances, transport de materials i actualment esta iniciant el projecte de menjador saludable Tambe duem a terme altres serveis com el manteniment i reparacions de la llar, mudances, transport de materials, i altres que puguin sorgir amb el temps i que s’adeqüin a l’objectiu d’assolir la inserció dels usuari.

 

RIUVERD. Empresa d’inserció SCCL.
Cal Robert, partida de Sant Pere Màrtir.
25280, Solsona –Lleida
http://www.riuverd.cat/
riuverd@riuverd.cat
620588159