Sant Petrus Madrona

madrona

 

Rectoria de final del s.XVIII restaurada. Lloguer íntegre o lloguer per habitacions.

Sant Petrus Madrona
Rectoria de Madrona, 1. 25286 Madrona de Pinell de Solsonès
web: www.santpetrusmadrona.es
C/e: santpetrusmadrona@gmail.com
Telèfon: 628649325 / 686523845 / 973090119